Apie mus

01

MISIJA:

esame lanksti, tvari, aukštą kokybę ir pridėtinę vertę kurianti vilnos dažymo ir galutinės apdailos įmonė.

VIZIJA:

tapti pageidaujama, patikima, inovatyvia gerai žinoma pasirinktų tekstilės gamintojų ir dažymo paslaugų pirkėjų partnere vilnos, verpalų, trikotažo, poliesterio dažymui ir galutinei apdailai.

VERTYBĖS

Bendradarbiavimas – vieningai siekiame bendro tikslo.
Atsakomybė – priimame sprendimus jausdami atsakomybę už bendrą rezultatą.
Patikimumas – laikomės susitarimų ir visuotinai priimtų moralės principų.
Nuolatinis tobulėjimas – siekiame naujų žinių, taikome geriausias praktikas.

STRATEGIJA

Plečiamas paslaugų asortimentas pirkėjams-akcininkams.
Stiprinamas inovacijų ir naujų produktų vystymo procesas.
Pasitelkiamos naujausios praktikos, optimizuojant gamybos procesą.
Įgyvendinami aplinkos apsaugos projektai, siekiant efektyviau taupyti 
gamtinius ir energetinius išteklius.

VADYBOS SISTEMOS POLITIKOS GAIRĖS

Teikiamų paslaugų atitiktis pirkėjų ir teisiniams reikalavimams.
Pirkėjų, vartotojų, akcininkų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių pasitenkinimo didinimas.
Rizikų ir galimybių vertinimas.
Tikslų atitiktis įmonės paskirčiai, kontekstui, pokyčiams ir strateginei krypčiai.
Saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas.
Įtakos taršos mažinimui didinimas, gamtinių ir energetinių išteklių taupymas.
Nuolatinis integruotos vadybos sistemos, funkcionuojančios pagal LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, SA8000:2014 standartų ir įmonės reikalavimus, gerinimas.